Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Research Articles
Published: 2021-06-22

Working technology with psychosomatic symptoms and conversion disorder in psychotherapy and counseling

Taras Shevchenko National University of Kyiv
psychosomatics conversion epistemological metaphor recursion focusing ugly relaxation symbolic iconic systems of representative experience - proprioceptive psychosemantic and neurological processing technologies for unloading conversion symptoms

Abstract

Background. Overcoming accusations of unproven soul-body connection can be demonstrated by a streamlined system of unloading the psychological layers behind the physical symptom.

Purpose of the article. To structure in detail and algorithmize psychological work with psychosomatic symptoms and conversion disorder, and to present it in the form of a well-thought-out and proven technological process

Results. The subject of technological influence in psychotherapeutic work with a conversion symptom is the body - as an area of the unconscious, represented by a dream process (A. Mindel "Dreaming body"). The hidden "logic" of conversion can be established by working with three systems of representative experience - proprioceptive, iconic, and symbolic (J. Sandler, J. Bastiaans, G. Murphy).

In Technological means of work with the psychosomatic symptom, such working technologies are 1) Tracking illness technologies; 2) Technologies for finding the trigger of psychosomatic disorder; 3) Technologies for the formation of conditions for access to processes in the body; 4) Technologies of conscious communication with the body; 5) Processing technologies; 6) Technologies of transition to the symbolic level of reading and elaboration of representatives of experience. The tools for working with the physical, emotional, and symbolic-figurative components of the experience of psychosomatic disorders are offered. A standardized algorithm of psychological elaboration of the conversion symptom, objectification of its hidden content is presented.

Conclusion. The findings provide practical guidance for a psychotherapist working with conversion and psychosomatic disorders.

Full-text of the article is available for this locale: Українська.

References

 1. Vaskivska SV. Yak pochuti sebe: protsesual'na robota z tilom yak materializovanim simvolom dushi. Pyat' vimiriv psikhologichnogo konsul'tuvannya. Kyiv: Nika-Tsentr; 2019: 229-232
 2. Gendlin ET. Focusing-oriented psychotherapy, a manual of the experiential method. Moscow: Klass; 2000.
 3. Freud Z, Breyer J. Studies of hysteria. Saint Petersburg: VEIP; 2005.
 4. Kulakov SA. Osnovy psikhosomatiki. Saint Petersburg: Rech; 2003.
 5. HomulenkoTB. Psychotherapeutic resource of the internal dialogue with bodily self when dealing with psyhosomatics of paired (female) organs. Visnyk KHNPU Psykholohiya. 2016;54:235-6. URL: http://oaji.net/articles/2016/983-1475841793.pdf
 6. Linde ND. Emotsional'no-obraznaya terapiya, teoriya i praktika. Moscow: Genezis; 2016.
 7. Loyner KH. Katatimnoye perezhivaniye obrazov. Moscow: Osnovnaya stupen; 1970.
 8. Levin P. Probuzhdeniye tigra - istseleniye travmy, prirodnaya sposobnost' transformirovat' ekstremal'nyye perezhivaniya. Kyiv: Tsentr uchebnoy literatury; 2019.
 9. Matveyev O. Protsessing pri boleznyakh i travmakh. Moscow: Ridero; 2015.
 10. Myndell A. Samostoyatelnaya rabota nad soboy, vnutrennyaya rabota so snovydyashchym telom. Moscow: Hanha; 2016.
 11. Murphy G. Modern Psychology. Harmondsworth: Penguin Books; 1965.
 12. Syropyatov OG, Krymskoy AN. Psikhosomaticheskaya meditsina: Bazisnyy kurs dlya vrachey i klinicheskikh psikhologov. Kyiv: Nauk svit; 2008.
 13. Sandomirskiy M. Psikhosomatika i telesnaya psikhoterapiya, prakticheskoye rukovodstvo. Moscow: Klass; 2005.
 14. Sharapov AO. Sovremennyye tekhnologii psikhologicheskogo konsul'tirovaniya i psikhoterapii : prakticheskoye posobiye. Moscow: Yurayt; 2020.
 15. Yermoshin A. Veshchi v tele, psikhoterapevticheskiy metod raboty s oshchushcheniyami. Moscow: Klass; 2004.
 16. Vooton N. Vvedenye v épystemolohyyu metafory, rabota s somatycheskymy rasstroystvamy. Moscow: Vooton; 1998.
 17. Voronov MV. Psikhosomatika. Prakticheskoye rukovodstvo. Kyiv: Nika-Tsentr; 2002.

How to Cite

1.
Vaskivska С. Working technology with psychosomatic symptoms and conversion disorder in psychotherapy and counseling. PMGP [Internet]. 2021 Jun. 22 [cited 2022 Sep. 30];6(2):e0602292. Available from: https://ojsdemo.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/292